Kontakt
Find de rette NKT-kontaktpersoner til din region her.
Denne side er oversat automatisk, det originale indhold kan findes på www.nkt.com

Bæredygtigt udvundet og produceret kobber er vejen frem i omstillingen til bæredygtig energi

25. maj 2023

Vi har tilsluttet os Copper Mark-garantirammen, der er oprettet for at fremme ansvarlig produktion af kobber. Det er et vigtigt løfte, som passer godt ind i vores formål om at skabe en grønnere verden.

Production in Asnaes, copper
Af Carina Lindberg, VP Head of Sustainability and HV Solutions Marketing
Kobber er et centralt materiale i mange af vores strømkabler, og som sådan er det en kritisk komponent i overgangen til bæredygtig energi. Vores formål er at forbinde en grønnere verden, og for at leve op til dette løfte er vi nødt til at sikre, at både vi og vores leverandører lever op til ansvarlig produktionspraksis.
Som storforbruger af kobber har vi besluttet at blive partner i Copper Mark. Organisationen sikrer, at de kobberminer, smelteværker/raffinaderier og fabrikanter, der certificeres, lever op til globalt anerkendte standarder for ansvarlig kobberproduktion. Det hjælper os med at sikre, at det kobber, vi bruger til vores strømkabler, kommer fra virksomheder, der lever op til et vist niveau af miljømæssigt, socialt og ledelsesmæssigt ansvar og præstation.
Images of Velke Mecirizi people
Production of an MV cable in our factory in Aesnas
Due diligence af leverandører er vigtigt
Vi arbejder aktivt med vores leverandører for at sikre, at de lever op til lov- og markedskrav i forbindelse med sundhed, sikkerhed, menneskerettigheder og miljø. Vi gennemfører løbende due diligence-undersøgelser af vores leverandører, og Copper Mark er en måde at sikre, at det kobber, vi bruger i vores produktion, lever op til visse standarder. Copper Mark tilbyder en gennemsigtig og uafhængig forsikringsproces, der verificerer leverandørens overholdelse af Copper Mark's standarder.
Vi er forpligtet til at sikre, at vores produkter produceres på en måde, der minimerer miljøpåvirkningen, og det omfatter indkøb af kobber fra leverandører, der overholder ansvarlig produktionspraksis, herunder ordentlige arbejdsforhold i kobberindustrien. Copper Mark's standarder omfatter krav relateret til arbejdstagerrettigheder, sundhed og sikkerhed samt engagement i lokalsamfundet, hvilket er afgørende for at skabe en bæredygtig og retfærdig kobberindustri.
Vi sætter vores præg på bæredygtig kobberproduktion
Som en virksomhed, der lægger stor vægt på bæredygtighed, giver det at blive Copper Mark-partner os mulighed for at deltage i arbejdsgrupper, der blandt andet arbejder på at identificere og håndtere kritiske påvirkninger af mennesker og miljø i hele kobberværdikæden. Som nævnt er kobber en vigtig komponent i at støtte overgangen til bæredygtig energi, og vi ønsker at øge forståelsen af de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) spørgsmål i forbindelse med indkøb af kobber og hjælpe med at kortlægge de kritiske ESG-spørgsmål for kobberminedrift og smeltning og derved støtte fremskyndelsen af udviklingen af ansvarlige værdikæder blandt vores kobberleverandører. En åben dialog er nøglen i denne proces.
For os er tilslutningen til Copper Mark et naturligt skridt i vores vision om at forbinde en grønnere verden og drive en bæredygtig og ansvarlig forretning, der fremmer praksisser, der resulterer i en positiv miljømæssig og social indvirkning i værdikæden og de berørte samfund.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu!

Vil du gerne være opdateret og modtage nyheder fra NKT? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv regelmæssigt opdateret om produkter, løsninger og services.
Tilmeld dig nu!
Rip cord
Loading...