Kontakt
Find de rette NKT-kontaktpersoner til din region her.

NKT leverer 36 og 72 kV kabler til grøn energipark

26. jan. 2021

Den danske udvikler og operatør af solcelle- og vindmølleprojekter Eurowind Energy A/S skal i samarbejde med ALL NRG A/S opstille en vindmøllepark i Energipark Veddum Kær Vindmøllepark. NKT skal levere 72 kV 1-leder og 36 kV 3-leder kabler til projektet.

Customer case
Projektet består af nedtagning af otte eksisterende vindmøller og derefter opstilling af ni nye. ALL NRG, som er leverandør af projektløsninger til onshore og offshore energisektoren og bistår vindmølleproducenter og møllepark-ejere i alle faser, står for projektering og installation af kabeldelen til hele projektet. 
ALL NRG har efter tilendebragt udbudsfase valgt NKT som leverandør af hhv. 36 kV 3-leder kabler og 72 kV 1-leder kabel, nærmere specificeret ved typerne AXAL-TT og PEX-M-AL LRT.
Kablerne som NKT skal levere til projektet skal benyttes til at transportere strømmen internt i vindmølleparken, og ud mod det eksisterende distributionsnet. De ni vindmøller kan indledningsvis forsyne ca. 28.000 husstande med CO2-neutral strøm, ved et forbrug på 4000 kWh/år. Energipark Veddum Kær Vindmøllepark er forberedt for senere udvidelse til produktion af strøm via solceller, og der kan således på sigt inkluderes op til 26 hektar til dette formål.
”Vi er stolte over, at vores kabler bidrager til den grønne omstilling i Danmark og på globalt plan, som skitseret ved den aktuelle ordre til ALL NRG A/S. Det ligger særdeles godt i tråd med at NKT som den første store producent af energikabler officielt har tilsluttet sig Science Based Target-initiativet med ambitionen om at blive et netto-nuludledende selskab”, siger Michael B. Christensen og Nicolaj Bjerregaard fra NKT.
Innovativ kabelteknologi til brug i VE projekter
AXAL-TT 36 kV er bl.a. udviklet til brug i forbindelse med vedvarende energi, og er særdeles velegnet til anvendelse i det nordiske miljø. Kabeltypen, der produceres på NKT’s fabrik i Sverige, er baseret på en unik konstruktion, hvor skærmtrådene udført i aluminium omkranses af elektrisk ledende polymer, hvilket bidrager til dobbelt beskyttelse mod skærmkorrosion. Med en intakt skærm tilsikres en langtidssikret funktion og nem fejlfinding. Den teknologiske løsning for AXAL-TT, er i kombination med velafprøvede og testede materialer, med til at gøre kablet til et pålideligt valg, der leverer værdi til kunden i mange år.
PEX-M-AL 72 kV kablet har sit udspring fra NKT’s sortiment af 72 kV kabel produceret i Danmark. Kablet udmærker sig bl.a. ved at være udført med massiv Al leder, metallisk kombinationsskærm, LRT (langsgående og radialt vandtæt) og MDPE yderkappe – og udgør således en robust og velafprøvet konstruktion til den aktuelle opgave.
Installationen ved Veddum Kær i Mariagerfjord Kommune forventes allerede at starte i første halvår af 2021. For at kunne tilbyde og imødekomme hurtigst, muligt levering af kablerne til ALL NRG A/S, har NKT planlagt samproduktion med andre igangværende ordrer på fabrikkerne. NKT ønsker ikke kun at være leverandør af velafprøvet og pålidelig kabelteknologi, men også en fleksibel og omstillingsparat leverandør, der kan levere de efterspurgte og aftalte kabler til kundens givne opgave. Dette praktiseres ved en fleksibel og omstillingsparat produktion, som i tæt og daglig dialog med kundeservice, supply chain og salg, tilrettelægger produktionen under hensyntagen til - og i samproduktion med – allerede igangværende ordrer på fabrikkerne i Danmark og Sverige.
Som den første store producent af energikabler har NKT officielt tilsluttet sig Science Based Target-initiativet med ambitionen om at blive et netto-nuludledende selskab. Allerede nu forpligter NKT sig til at reducere sin egne CO2-udledning (GHG) med i gennemsnit 5% årligt i overensstemmelse med Paris-klimaaftalen om at holde den globale opvarmning på 1,5°C over det førindustrielle niveau.
Kontakter NKT: Nicolaj Bjerregaard og Michael B. Christensen. Se kontaktinfo herunder.
Customer case
Customer case
Michael B. Christensen
Sales Manager
Michael B Christensen Portrait

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu!

Vil du gerne være opdateret og modtage nyheder fra NKT? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv regelmæssigt opdateret om produkter, løsninger og services.
Tilmeld dig nu!
Rip cord
Loading...