Kontakt
Find de rette NKT-kontaktpersoner til din region her.

NKT vinder rammeaftale og rekordordre på fem kabelprojekter, der understøtter den grønne omstilling i Tyskland

29. sep. 2023

NKT har fået tildelt en kombination af fem ordrer på on- og offshore kabelprojekter i en flerårig rammeaftale med den tyske netoperatør 50Hertz. Med en samlet værdi på ca. EUR 3,5 mia. er ordren den største i NKT’s historie.

cable drum storage
50Hertz, en tysk netoperatør, har valgt NKT som leverandør af adskillige 525 kV XLPE højspændingskabler baseret på jævnstrømsteknologi (HVDC), der dækker både on- og offshore kabler til den igangværende udbygning af det tyske elnet.
NKT er blevet tildelt en flerårig rammeaftale indeholdende kontrakter på fem konkrete projekter, der understøtter den tyske omstilling til vedvarende energi. Med en samlet værdi på ca. EUR 3,5 mia. sætter ordren på de fem projekter en ny rekord for NKT og øger ordrebeholdningen af højspændingsprojekter til mere end EUR 10 mia.
NKT’s administrerende direktør Claes Westerlind siger:
- Dette er en historisk ordre og en milepæl for NKT, og vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med 50Hertz i deres ambitiøse udvidelse af 525 kV HVDC transmissionsnettet. Vi ser frem til yderligere at styrke dette forhold, hvor vi netop nu eksekverer på kabelprojekter til de to SuedOstLink transmissionslinjer og offshore-forbindelsen til Ostwind 2. Med denne rekordordre bekræfter vi styrken og alsidigheden af vores HVDC-portefølje, vores stærke position på markedet og at vi fortsat er en central leverandør til det tyske Energiewende.
Stefan Kapferer, administrerende direktør i 50Hertz, siger:
- Med disse kontrakter tager vi et stort skridt mod at nå det tyske mål om klimaneutralitet i 2045. Højspændingsforbindeler i form af luftledninger, kabler på land og søkabler udgør kernen i omstillingen til vedvarende energi. Det kræver stor teknologisk ekspertise at producere og installere disse forbindelser. I NKT har vi en partner, vi tidligere har sam-arbejdet med på flere projekter, og som leverer kvalitet efter europæiske standarder. Vi ser frem til samarbejdet.
Kontrakterne tildelt NKT under rammeaftalen dækker de fem projekter SuedOstLink+ (SOL+), Ostwind 4, DC32 (NordOstLink+), LanWin 6 og den tyske del af projektet til Energiø Bornholm.I alt omfatter kontrakterne ca. 2,500 km kabel. Projekterne varierer fra kabelsystemer til havvindmølleparker, kabelforbindelser på land og en hybridforbindelse til en energiø. Projekterne forventes at blive afsluttet fra 2029 til 2035. Der kan blive inkluderet yderligere projekter under rammeaftalen.
Igennem de sidste år har NKT investeret i yderligere produktions- og installations-kapacitet på højspændingsfabrikkerne i Køln, Tyskland, og Karlskrona, Sverige, på baggrund af betydelig ordretilgang. I 2. kvartal 2023 annoncerede NKT et investerings-program på ca. EUR 1 mia. i Karlskrona for at kunne støtte den grønne omstilling yderligere. Ordretildelingen fra 50Hertz understøtter beslutningen om at udvide produktionskapaciteten i højspændings-forretningen og investere i endnu et kabelfartøj. NKT vurderer løbende behovet for yderligere investeringer på begge lokationer.
Øget fokus på bæredygtighed
For at sikre en stærk bæredygtighedsprofil i de kommende projekter har 50Hertz inkluderet ’Environmental Cost Indicators’ som centrale udvælgelseskriterier i de projekter, der er tildelt NKT. Derved er begge parter enige om at sætte de højeste standarder for miljøfokus i projekterne ved at indføre et kontinuerligt incitament til at reducere kabelsystemernes CO2e-aftryk.
For at reducere CO2e-udledningen vil NKT producere kablerne på højspændingsfabrikkerne i Køln og Karlskrona. De opererer begge på vedvarende elektricitet og er placeret tæt på installationsstederne i Nordsøen, Østersøen og Tyskland, hvilket reducerer klimaaftrykket fra transport. Derudover vil NKT installere kablerne med kabelfartøjet NKT Victoria, som er et af markedets mest energi- og brændstofeffektive, og/eller det nye markedsledende kabelfartøj, der forventes at være operationel fra 2027.   
Med disse projekttildelinger fortsætter 50Hertz den ambitiøse udvidelse af højspændingsnettet og øger produktion af energi fra havvind, som et vigtigt element i accelerationen af Energiewende – Tysklands langsigtede strategi for overgangen til vedvarende energi inden 2050.
Ordrerne ændrer ikke på NKT’s finansielle forventninger for 2023.
Fakta:
 • Kunde: 50Hertz Transmission GmbH og 50Hertz Offshore GmbH.
 • Samlet værdi af de fem projekter: ca. EUR 3,5 mia. i markedspriser (EUR 3,1 mia. std. metalpriser).
 • Særlige forbehold i kontrakter: Ingen. Kontrakter er bindende fra 29. september 2023.
 • Projekter:
  • SuedOstLink+ (SOL+): Nordlig udvidelse af det tyske korridorforbindelse SuedOstLink med ca. 440 km landkabler.
  • Ostwind 4: Ca. 345 km kabler til at forbinde 2 GW havvind i Østersøen. the Baltic Sea.
  • DC32 (NordOstLink+): Korridorprojekt med ca. 375 km landkabler
  • LanWin 6: Ca. 900 km kabler til at forbinde ca. 2 GW havvind i Nordsøen
  • Energiø Bornholm (tysk del): Offshore kabelforbindelse af Energiø Bornholm, som bliver placeret tæt på Bornholm i Østersøen. Ca. 490 km kabler  
 • Kabelspecifikationer: Totalt ca. 2,500 km of kabel (jævnstrøm og metalliske returkabler).
 • Tidsplan: De fem projekter forventes at blive afsluttet fra 2029 til 2035.   
Louise Westh Naldal
VP Group Communications
Image Louise Naldal
Michael Nass Nielsen
Head of Investor Relations
Michael Nass

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu!

Vil du gerne være opdateret og modtage nyheder fra NKT? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv regelmæssigt opdateret om produkter, løsninger og services.
Tilmeld dig nu!
Rip cord
Loading...