Kontakt
Find de rette NKT-kontaktpersoner til din region her.

Environmental Product Declarations (EPDs)

Find dokumentation for vores kablers miljømæssige fodaftryk gennem hele deres livscyklus.

For at dokumentere vores produkters miljøpåvirkning har vi udarbejdet miljøvaredeklarationer (EPD'er) for mange af vores produkter. EPD'erne dokumenterer produkternes miljøpåvirkning (lige fra råmateriale over produktion og brug til end-of-life), er tredjepartsverificerede og i overensstemmelse med internationale standarder.

Find EPD'er her

Vi har EPD'er på de fleste af vores kabler, og der er flere på vej.
Find EPD'er her
WEB_EPD 1.jpg

Case story: Opførelse af "Sveriges mest bæredygtige bygning" med NKT-kabler

Konstruktionen er baseret på EPD'er på vores kabler; EXLQ, AXQJ og FXQJ
Læs hele casen her
WEB_EPD case.jpeg

Hvad er en EPD?

EPD'er er en standardiseret tilgang til miljødokumentation, der gør det muligt for os at måle, dokumentere og kommunikere vores produkters miljøpåvirkning gennem hele deres livscyklus. EPD'en giver en gennemsigtig, kvantificerbar og sammenlignelig vurdering af miljøpåvirkning baseret på en livscyklusanalyse (LCA), som vurderer påvirkningen lige fra råmateriale over fremstilling og brugsfase til produktets bortskaffelse eller genanvendelse (vugge til grav).
Formålet med vores EPD'er er ikke kun at levere miljødokumentation, men også at styrke vores engagement i bæredygtighed gennem pålidelig og verificerbar information. Den proces begynder med indsamling af detaljeret data om råmaterialer, energiforbrug, direkte samt indirekte emissioner, og slutter med affaldsbehandling (genbrug, forbrænding, deponering). Oplysningerne samles derefter i en EPD, som beskriver produktets miljøprofil på en standardiseret måde. NKT's EPD'er er udarbejdet i henhold til standarderne ISO 14025 og EN 15804+A2.
Vi mener, at i en verden, hvor miljølovgivningen bliver stadig strengere, kan EPD'er hjælpe din virksomhed med at overholde nationale og internationale miljøstandarder og -love.
WEB_EPD flow X.jpg

En del af vores bæredygtighedsrejse

At kunne dokumentere vores produkternes påvirkning af miljøet, er et fokusområde i vores bæredygtighedsrapportering – og et vigtigt skridt mod en mere gennemsigtig og bæredygtig fremtid. Vi vil snart vøre i stand til at levere EPD'er på alle vores produkter.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller har brug for en EPD til et specifikt produkt, er du velkommen til at kontakte os. Udfyld dine oplysninger, så vender vi tilbage til dig.
Dit spørgsmål:
Hvad drejer din henvendelse sig om? *

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu!

Vil du gerne være opdateret og modtage nyheder fra NKT? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv regelmæssigt opdateret om produkter, løsninger og services.
Tilmeld dig nu!
Rip cord
Loading...