Kontakt
Find de rette NKT-kontaktpersoner til din region her.

Svært for installatører at greje de nye kabelregler

16. aug. 2017

De nye EU-regler for elkabler giver let anledning til misforståelser.

Qaddy
Tekst: Joe Kristian Kipp, Magasinet Installatør
Efter et års overgangsperiode trådte Byggevareforordningens (CPR) standard for kabler EN 50575 i kraft 1. juli. Standarden skal sikre, at alle kabler, der bruges i faste bygningsinstallationer, overholder de fælles regler og standarder i Europa.   
De nye regler betyder, at CE-mærkning er obligatorisk. Reglerne foreskriver desuden, at der skal udarbejdes en ydeevnedeklaration (DoP-erklæring) for hvert enkelt produkt – og den skal også forefindes elektronisk.
Kablerne skal desuden leve op til en ny brandklassificering, hvor syv nye klassifikationer fra A til F træder i stedet for de tidligere. Men der er især et forhold, som installatørerne bør være opmærksomme på, vurderer salgschef i NKT, Carsten Sandby Knudsen, der fremhæver, at de nye brandklassificering faktisk knytter sig til bygningsregulativet. 
”Således er det et rums beskaffenhed, der afgør, hvilket kabel, der rent konstruktionsmæssigt skal installeres”, siger han og forklarer: ”Det er her, at mange efter min vurdering går galt i byen, fordi det ikke, som installatørerne traditionelt er vant til, kun handler om dimensionering af kabler, men også om udførelsen af de indvendige overflader i et rum”. 
Carsten Sandby Knudsen henviser til Byggestyrelsens eksempelsamling til byggeri, nærmere bestemt punkt 5.1.3 om rør- og kabelinstallationer, hvor det fremgår:  ”Ifølge bygningsreglement 2015, afsnit 5.5.1, stk. 1 skal indvendige overflader udføres på en sådan måde, at de ikke bidrager væsentligt til brand og røgudviklingen i den tid, som personer, der opholder sig i rummet, skal bruge til at bringe sig i sikkerhed”. ”Så installatørerne skal altså forholde sig til overfladen i selve rummet. Men hvad nu, hvis kablet er muret inde i væggen? Så bidrager det jo ikke til overfladen”, siger Carsten Sandby Knudsen og fortsætter:
”Hvis du udformer dine rum på en sådan måde, at folk ved en brand kan komme hurtigt ud, eller du installerer et sprinkleranlæg, så er folk ikke i fare for at indhalere røg og gasser i den tid, der tager at komme ud af rummet”.
Højeste krav per automatik  Problemet er, ifølge Carsten Sandby Knudsen, at man per automatik går efter de højeste kabelkrav uden at forholde sig til et rums beskaffenhed. Det har han allerede set flere eksempler på hos rådgiverne. 
”Men kabler, der er klassificeret efter den højeste standard, findes slet ikke på det danske marked, eller det tyske for den sags skyld”, siger han og oplyser, at NKT sagtens kan konstruere nogle kabler, der lever op til de allerhøjeste krav. ”Men det er jo et problem, hvis ingen ved, hvornår og hvordan de skal bruges”.  
Så du mener, at installatørerne risikerer at købe unødigt dyre kabler? 
”Ja, det er lige præcis her, skoen trykker. Som installatør vælger jeg de kabler, der er lidt bedre, fordi så er jeg sikker. Så køber du et dyrere produkt uden at det er nødvendigt. 
Og det siger du ikke bare, fordi I har en masse gamle kabler, I gerne vil af med? 
”Nej, problemet er, at det bliver dyrere for slutkunderne. Og det, mener jeg, står i skarp kontrast til, at den overordnede mening med den nye standard er at øge konkurrencen på tværs af EU og dermed gøre kablerne billigere. 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu!

Vil du gerne være opdateret og modtage nyheder fra NKT? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv regelmæssigt opdateret om produkter, løsninger og services.
Tilmeld dig nu!
Rip cord
Loading...