Kontakt
Find de rette NKT-kontaktpersoner til din region her.

Code of conduct

Vores forpligtelse til integritet og ærlighed

Integritet og ærlighed danner grundlaget for tillid og sikrer vores langsigtede succes, mens vi stræber efter at blive den førende udbyder af kabelløsninger.
NKT Code of Conduct beskriver de grundlæggende principper og regler der regulerer den måde vores medarbejdere og interessenter forventes at agere på internt i virksomheden såvel som i relation til vores forretningspartnere og offentligheden. Principperne i vores Code of Conduct er designet til at vejlede og hjælpe os med at træffe de etisk korrekte beslutninger i interne og forretningsmæssige aktiviteter, og til at beskytte os når vi er på arbejde.

Vi respekterer og overholder alle gældende love og bestemmelser og vi kræver det samme af vores medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi er alle ansvarlige for at følge de højeste etiske standarder for god forretningsskik.

— Claes Westerlind, Adm. direktør og CEO

Vores værdier i praksis

NKT Code of Conduct:
  • omsætter vores værdier til praksis
  • giver klare forventninger til, hvordan vi driver forretning
  • sætter vores forventninger til vores forretningspartnere
  • fungerer som en guide til etiske beslutningsprocesser
  • udtrykker vores forpligtelse til at agere ansvarligt og fremme integritet i vores adfærd
  • beskytter vores forretning og omdømme
Alle medarbejdere, ledere, direktører og bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at overholde NKT Code of Conduct, og overtrædelser af denne vil derfor ikke blive tolereret. Derudover kræver vi, at vores forretningspartnere (herunder agenter, distributører, leverandører, kunder, osv.) overholder de angivne standarder og principper i NKT Code of Conduct, når de udfører arbejde i relation til eller på vegne af NKT.

Download vores Code of Conduct

Avesta

Speak up!

At sige sin mening udgør en afgørende del af NKTs kultur. Hvis medarbejdere bliver opmærksomme på en aktuel eller potentiel overtrædelse af NKT Code of Conduct, opfordrer vi alle til at tage det op med deres direkte leder. Hvis medarbejdere ikke føler sig trygge, eller der ikke handles på passende vis for at adressere problemet, opfordrer vi til at man anvende vores Whistleblower Hotline. Du kan også kontakte vores afdeling for Ethics & Compliance for yderligere vejledning på compliance@nkt.com.
NKT har en streng anti-gengældelsespolitik. Indrapporteringer kan indgives anonymt og medarbejdere, der ytrer en bekymring eller indberetter ureglementeret adfærd i god tro, vil ikke blive udsat for repressalier. Forretningspartnere og øvrige personer med tilknytning til NKT kan også anvende vores Whistleblower-Hotline til at indrapportere aktuelle eller potentielle bekymringer.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu!

Vil du gerne være opdateret og modtage nyheder fra NKT? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv regelmæssigt opdateret om produkter, løsninger og services.
Tilmeld dig nu!
Rip cord
Loading...