Kontakt
Find de rette NKT-kontaktpersoner til din region her.

Bæredygtigt byggeri

Vi står til rådighed med råd og vejledning samt dokumentation til dine grønne opgaver og de kabler du kan vælge til dine grønne energiløsninger.

Forest floor covered with moss
Vi oplever en stadig stigende efterspørgsel fra vores kunder, om bæredygtighed. Derfor arbejder vi dagligt med at oplyse og rådgive om mere miljørigtige og grønne løsninger.
Krav til dokumentation til dine grønne opgaver
Klima og klimapolitik er nemlig for alvor kommet på dagsordenen og installationsvirksomhederne bliver mødt med flere krav til dokumentation.
Råd og vejledning fra NKT - også til opgaver om elstandere og solcelleanlæg
Vi har fokus på de kabler du kan vælge til dine grønne energiløsninger og står til rådighed med vejledning og dokumentation til dine grønne opgaver.

Find listede og bæredygtige NKT kabler herunder i vores grønne Quick Guide

Nemt at vælge grønne installationskabler

Som producent, støtter vi op om den grønne omstilling ved at dokumentere vores kablers egnethed til at indgå i miljørigtigt byggeri. Det gør det let at være grøn indkøber og enkelt at vælge bæredygtige produkter, fordi vi opfylder klare og transparente krav til miljøhensyn og dokumentation.
Image of Qarry

Fokus på udvikling af kabler, der understøtter bæredygtighed

Vi skal passe bedre på klimaet og mindske brugen af jordens ressourcer. Det gælder også i byggebranchen, som længe har været under pres for at forurene for meget. Branchen har derfor brug for flere bæredygtige materialer med en dokumenteret miljøpåvirkning. Det støtter vi op om ved at have fokus på udvikling af kabler, der understøtter bæredygtighed. 

Returtromler og genvinding

Miljøbeskyttelse og ressourceudnyttelse vejer tungt hos NKT, og vi driver et komplet genbrugskoncept for trætromler, Qaddy® og kabler.
Tomme tromler og Qaddy returneres til os, hvor tromlerne rengøres, efterses og repareres for herefter at blive genanvendt. Restkabel  splittes op i materialer, metal, plast, kappe og folie, som genanvendes i produktionen på vores egne fabrikker. 

NKT driver alle sine kabelfabrikker på vedvarende energi og sparer over 48.000 tons CO2 årligt

Ud over fokus på materialegenbrug, driver vi vores  strømkabelproduktionsanlæg med elektricitet fra vedvarende energikilder. Det reducerer CO2-udledningen fra energiforbruget med 66%. For os er skiftet til grøn elektricitet et vigtigt skridt hen imod en understøttelse af den globale omstilling til vedvarende energikilder ved en reduktion af CO2-fodaftrykket i vores strømkabelløsninger.
For uddybende information læs mere her: NKT Sustainability
Onshore windmill farm
recycling plant
Charger for electrical cars, Karlskrona

NKT fakta om bæredygtighed og grøn omstilling

  • Alle fabrikker, der fremstiller energikabler, bruger strøm fra vedvarende energikilder. Det reducerer CO2-udledningen fra det årlige energiforbrug med 66% eller over 48.000 tons 
  •  NKT driver en række andre initiativer for at reducere udledning, herunder reduktion af brændstofforbrug og projekter der skal øge energieffektiviteten i kabelproduktionen.
  • Vi støtter op om den grønne omstilling ved at have fokus på udvikling af kabler, der understøtter bæredygtighed og som kan anvendes i bæredygtig byggeri
  • Vi genanvender vores kabeltromler og Qaddy
  • NKTs formål er ’We connect a greener world’ med førende energikableteknologi, og vi spiller en vigtig rolle, når verden bevæger sig mod grøn energi. NKT designer, producerer og installerer lav-, mellem- og højspændingskabelløsninger, der muliggør bæredygtig energitransmission. Siden 1891 har NKT fornyet energikabelteknologien til infrastrukturen, der sikrede strøm til de første elpærer og til de gigawatt, der i dag bliver genereret af vedvarende energikilder
  • Vi garanterer miljøvenlig og sikker affaldssortering i vores produktion.
  • Vi genbruger materialer som XLPE og metaller fra produktionen af energikabler, hvilket bidrager til at reducere udledningen fra traditionel affaldshåndtering. 
  • Læs mere om hvordan vi genanvender metaller og plast fra strømkabler: NKT og KMT indgår et langsigtet samarbejde om at øge genvinding af strømkabler
I 1960’erne, på et marked helt uden miljørelaterede krav eller bestemmelser, banede NKT vejen for de første metoder til genbrug af kabelskrot, og i mere end et halvt århundrede har NKT udviklet processer for den bedste praksis. Traditionen med genbrug af kabelskrot eksisterer i NKT den dag i dag og sikrer dermed genanvendelse af materialer og en bæredygtig bortskaffelse af komponenter.
Recycling plant
Green

Vi står til rådighed med råd og vejledning samt dokumentation til dine grønne opgaver

Christopher Tambo
Sales Manager, WH Denmark
Image of Christopher Tambo
Kent Christoffersen
Key Account Manager, Installers
Image of Kent Christoffersen
Henrik Sørensen
Key Account Manager Installers, WH - ØST
Personal
Johnny Lund Sørensen
Key Account Manager, Installers, WH - VEST
Image of Johnny Sørensen

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu!

Vil du gerne være opdateret og modtage nyheder fra NKT? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv regelmæssigt opdateret om produkter, løsninger og services.
Tilmeld dig nu!
Rip cord
Loading...