Kontakt
Find de rette NKT-kontaktpersoner til din region her.

CPR Info

Fælles klassificering af brandegenskaber

Kabler var ikke tidligere omfattet af CPR, men siden 2017 er kabler blevet en del af denne fælles EU-standard. Formelt betegnes kabelbestemmelserne EN 50575. Men for enkelthedens skyld kalder vi dem CPR.
CPR for kabler dækker specifikt fire brandklassificerings- og testmetoder til kabler, der anvendes i bygninger.
Low voltage cable being tested in accordance with CPR regulations

Hvad er CPR?

CPR er en forkortelse for den europæiske byggevareforordning, på engelsk Construction Product Regulation (CPR).
Alle produkter, der produceres og lanceres på markedet, for permanent at indgå i et bygninger, og hvis ydeevne påvirker byggeriets ydeevne. Her menes bygninger og andre anlæg, som er omfattet af plan- og byggeloven.
Den tidligere brandklasse for kabler IEC 60332-3 inklusiv alle underkategorier til denne standard vil blive erstattet af de nye klasser i henhold til standarden EN 50575.
De nye klasser er mere komplekse og basserer sig på både produktets energiindhold, brandspredning, røgudvikling, syredannelse, udsendt varmeeffekt og dråbedannelse (brændende plastdråber, som spreder brand), i modsætning til de gamle klasser, der kun omfattede spredning af brand. 
Der findes syv nye klasser: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, og Fca. Klasse Aca angår ikke-brændbare produkter såsom kabler med keramisk isolering. B1ca repræsenterer den øverste klasse inden for brændbare kabler. B2ca og Cca svarer til kabler med nogen brandspredning. Dca svarer til brandegenskaber som normalt træ, og Eca består af kabler, som er sværtantændelige for en lille flamme, men hvis varme- og røgudvikling ikke er bestemt. Fca betyder, at ingen brandegenskaber er fastsat. Brandklasserne for kabler skal være sammenlignelige med systemet for overflader, hvor Euroklasse A er ikke-brændbart, og Euroklasse D svarer til træ. De forskellige klasser for kabler kan siges at være parallelle med klasserne for overflader. 

Testet og godkendt for mere sikre installationer

I 2015 blev der publiceret en ny  europæisk standard EN50575, som bliver obligatorisk pr. 1/7 2017. Den nye standard stiller krav til brandklassificering og testmetoder for kabler, som anvendes til fast installation i bygninger.
Den europæiske byggevareforordning, også kaldet CPR (Construction Products Regulation), har til formål at sikre oplysninger om ydeevne for produkter, der anvendes i bygninger -  f.eks. gulvbelægninger, tagdækninger og andre beklædninger. Dette opfyldes ved hjælp af en harmonisering af reglerne for test og klassificering. 
.

Kabler, du kan stole på

NKT udviklede tidligt en solid viden om CPR og de nye brandklasser og konverterede et bredt udvalg af kabler i henhold til bestemmelserne.
Når du vælger produkter fra NKT, kan du være sikker på, at du får kabler af den højeste kvalitet, som opfylder samtlige krav i overensstemmelse med de nye fælles EU-direktiver inden for CPR.

Two installers each holding a coil of low voltage cable

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu!

Vil du gerne være opdateret og modtage nyheder fra NKT? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv regelmæssigt opdateret om produkter, løsninger og services.
Tilmeld dig nu!
Rip cord
Loading...