Kontakt
Find de rette NKT-kontaktpersoner til din region her.

Klimaindsats

Vi arbejder konstant på at reducere vores CO2-aftryk i alle tre scopes, og vores mål er at reducere 90 % af emissionerne i scope 1 og 2 inden 2030 (i forhold til 2019.) Vores indsats er forankret i tre hovedsøjler; Netto-nul-udledende drift (scope 1 og 2), Energieffektivitet (scope 1 og 2) og Dekarbonisering af værdikæden (scope 3).
Vores klimatiltag betaler sig, og vi reducerede 20% af virksomhedens CO2-udledning fra 2021 til 2022. Det bringer os op på en samlet reduktion på 79% siden 2019. Nu fortsætter rejsen.
 

Klimamål godkendt af Science Based Target initiative  

SBTi har verificeret, at vores kortsigtede klimamål er i tråd med 1,5°C-scneraiet for den globale opvarmning has classified our scope 1 and 2 target ambition as in line with a 1.5°C trajectory: 
  • Reducere de absolutte CO2e-udledninger i scope 1 og 2 med 90% inden FY2030 i forhold til FY2019* (basisår).  
  • Øge det aktive, årlige indkøb af vedvarende elektricitet fra 18% i FY2019 til 100% i FY2023 og fortsætte med 100% vedvarende elektricitet frem til FY2030.   
  • Reducere de absolutte scope 3-udledninger af drivhusgasser fra indkøbte varer og tjenester og brug af solgte produkter med 27,5% inden FY2030 i forhold til FY2019 (basisår).  
** Grænseværdierne for dette mål omfatter udledninger i forhold til produktion og håndtering af råvarer til bioenergi.  
 

Produktion af elkabler med lavt CO2-aftryk

I 2021 er alle vores fabrikker gået over til at bruge vedvarende elektricitet, hvilket reducerer vores scope 2-udledning betydeligt. Dette grønne tiltag har spillet en vigtig rolle i at reducere vores CO2-udledning  betydeligt i de seneste år. I 2022 har vi udvidet initiativet, så de fleste af vores kontorer nu også bruger 100% vedvarende elektricitet.
Ændringen i vores elforsyningen er dokumenteret af EU-garantier for oprindelse, som er markedsbaserede instrumenter, der certificeres eksternt. Garantierne dokumenterer, at vores elforbrug er baseret på vedvarende energi til elkabelproduktionen i Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien, Polen og Tjekkiet.
House in forest at lake

Dekarbonisering af værdikæden

Et vigtigt element på vores rejse mod netto-nul-udledning er at dekarbonisere de materialer, der anvendes i vores kabler og tilbehør, som udgør en betydelig del af virksomhedens CO2-aftryk. For at drive dekarboniseringsprocessen fremad kører vi et langsigtet program for leverandørengagement med vores hovedleverandører for at opbygge en bæredygtig forsyningskæde.
Se flere oplysninger om vores program for leverandørengagement i Bæredygtighedsrapporten.

Brug af kobber med lavt CO2-aftryk fra en mine i Sverige til produktion af HVDC-strømkabler

Electrical car charging station

EV-mobilitet og alternative brændstoffer

Brændstof til stationært og ikke-stationært udstyr tegner sig for en betydelig del af vores CO2-udledning, og en reduktion af brændstofforbruget er afgørende for at reducere vores miljøpåvirkning.
Vi omdanner processer og maskiner til at køre på vedvarende elektricitet eller fossilfri brændstof. Overgangen af vores flåde til elektriske/hybridbiler (EV) er blevet indledt, og for at støtte denne ændring er der installeret elektriske opladere på flere steder. Vi har indledt den trinvise overgang til elbiler i 2021 og sigter mod at have en fuldt elektrisk flåde i 2025.
På højspændingsfabrikken i Karlskrona, Sverige, drives størstedelen af gaffeltruckene af elektricitet eller biobrændsel, og overgangen fra fossilt brændstof har reduceret CO2e-emissionerne fra intern logistik med 80 % i forhold til 2020. Erfaringerne fra den vellykkede indførelse af alternative brændstoffer på den svenske fabrik forbedrer nu den interne logistik i hele virksomheden, og vi har som mål at anvende udelukkende fossilfrie brændstoffer til vores landbaserede køretøjer inden 2027.

Initiativ om grønne logistikkøretøjer på højspændingskabelfabrikken i Karlskrona, Sverige

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu!

Vil du gerne være opdateret og modtage nyheder fra NKT? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv regelmæssigt opdateret om produkter, løsninger og services.
Tilmeld dig nu!
Rip cord
Loading...